JB Rail AB

Affärsidén är enkel och innebär uthyrning av kompetens och arbetskraft inom järnvägssektorn med huvudsaklig inriktning på byggnation, underhåll samt underhålls/ säkerhetsbesiktning av kontaktledning.

Mångårig erfarenhet av spårbyggnationer finns inom företaget, som nu sysselsätter femton personer.

Företagets mål är snabb service och nöjda kunder. Yrkesstolthet och säkerhet är en viktig del av JB Rail.

Vår facebooksida

Fullversion av jbrail.se